• qc

Контрол на качеството

Център за тестване

  • Testing Center (2)
  • Testing Center (3)
  • Testing Center (4)
  • Testing Center (1)

Сертифициран продукт

Високотехнологичен сертификат за предприятие

Product Certified

ISO9001 сертификат

sdv

ISO14001 сертификат

Product Certifie (2)

ISO45001 сертификат

ISO45001 Certificate

Удостоверение за квалификация за монтаж, поддръжка и ремонт на взривобезопасно оборудване

rht

Сертификат за сертифициране на системата за качество ATEX на Европейския съюз

European Union ATEX Quality System Certification Certificate

Заместник-председател звено

Vice Chairman Unit

Интегритет частно предприятие

Integrity private enterprise

Стандартизация на безопасното производство

Safe manufacturing standardization

Сертификат за кредитен рейтинг

Credit Rating Certificate

Известна търговска марка на провинция Zhejiang

sdwe

Сертификат за репутация

sdvvsdv